Electro-carotage
Sunday, 10 June 2007

karotaza.jpg

Like in medicine, corect diagnose is esential for final treatment, thus electro-carotage means ensure diagnostic method for determineting failing on egsisting or just drilling draw-wel.
Moderna mobilna elektro-karotažna aparatura, odgovor je Panakve izazovu tehnološkog napretka.  Pored svih geofizičkih merenja neophodnih za konstruisanje i izgradnju novih, ova aparatura omogućava i preciznu dijagnostiku postojećih eksploatacionih bunara. Na taj način popravku, regeneraciju i oživljavanje moguće je obaviti na najefikasniji i najekonomičniji način. Precizni pokazatelji omogućuju optimalnu eksploataciju bunara, a pravovremene intervencije značajno povećavaju vek njihovog trajanja.
Last Updated ( Wednesday, 13 June 2007 )