Hand Cirkle Pump "Barok"
Written by Panakva   
Friday, 08 June 2007
barok.jpg
Namenjena za upotrebu na svim javnim mestima za snabdevanje ljudi pijaćom vodom iz cevnih dubinskih bunara. Najviše se ugrađuje u školskim ustanovama, bolnicama, fabričkim krugovima,na svim prometnim mestima i raskrsnicama u gradovima.

Izrađena je od sivog liva, bronze, mesinga i ostalih kvalitetnih materijala ispitanih i testiranih za ljudsku upotrebu. Višak vode se izliva u ukrasnu ružu koja je sastavni deo pri isporuci. Ova česma ima ugrađen cilindar koji je montiran u šaht bunara, pa je samim tim zaštićena od smrzavanja. Za puštanje u rad ove pumpe potrebno je okrenuti točak dva do tri kruga i voda je u eksploataciji.
Last Updated ( Wednesday, 13 June 2007 )